Se våra försäkringar på omsen.ax

Dagskryssning till Rödhamn

Event

15-07-2020

Västerhamn – Rödhamn

För de som är nyfikna på hur det är att vara trainee ombord på ett segelfartyg tog vi i somras en tur ut med Ålands egen stolthet Albanus. Seglatsen gick till Rödhamn i Lemlands skärgård och tillbaka till Västerhamn.

Under dagsseglatsen fick ungdomarna pröva på hur det är att vara trainee, vilka sysslor som måste göras under gång men det fanns även tid att umgås och lära känna andra ombord. Detta är något som är av det viktigare med att vara trainee, skapa nya bekantskaper och upplevelser tillsammans.

Ledda av besättningen delades deltagarna upp i mindre grupper där de fick pröva på att klättra i riggen, sätta segel, slå knopar samt navigera. Nyheter för många medan andra hade seglarvana sedan tidigare. Ute på Rödhamn bjöd vi både ungdomar och besättning på en härlig skärgårdslunch innan det blev fritidsaktiviteter för alla.

Vid avfärd mot Västerhamn fortsatte arbetet ombord. Alla fick möjlighet att testa de olika uppgifterna återigen och flera gånger. Vissa tyckte att riggklättring var det roligaste medan andra fördjupade sina kunskaper inom navigering. Väl framme vid kaj samlades alla för en gemensam middag där vi gick igenom dagen och fortsatte umgås. Avslutningsvis kan vi konstatera att vi hade en mycket trevlig dag tillsammans och flera var nu övertygade om att ansöka om en traineeplats till 2021.